Newsy

VII LETNI FESTIWAL...

VII LETNI FESTIWAL...

        VII LETNI FESTIWAL KULTURY POLONIA CANTANS 2017                  Wrocław ?  30.07. 2...

IV Letni Festiwal...

IV Letni Festiwal...

  IV Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS 2014  WROCŁAW    27.07. -03.08.2014 - pod Honorowym...

YouTube


Top Panel

I Letni Festiwal Kultury Polonia Cantans 2011 ? podsumowanie

  • PDF

 

Osiem koncertów we Wrocławiu i sześć koncertów w Lubinie, w Kościele Św. Maksymiliana Kolbe, wysłuchało łącznie ponad 10.000 osób, z tego ok. ? we Wrocławiu i ? w Lubinie. Ideą przewodnią festiwalu jest prezentacja polskiej muzyki w jej ciągłości historycznej oraz pełnej otwartości na rodzaje i gatunki. Kryterium piękna-prawdy-dobra w sztuce to chrześcijański fundament jej tworzenia, natomiast pamięć i tożsamość, które to nakazał nam pielęgnować Błogosławiony Jan Paweł II, to z kolei główne przyczyny, dla których festiwal zaistniał. 

Teraz można już mówić o konkretnych wydarzeniach kulturalnych, ich ocenie i ewentualnych owocach tych wydarzeń. Festiwal rozpoczął się od recitalu Marii Lamers z Krakowa, która ujmuje swoją piękną barwą głosu, pogodą ducha i miłością do Polski, jaka wybrzmiewa w wykonywanych piosenkach i pieśniach polskich, tych starych z XVIII, XIX i XX wieku i tych nowych, których jest autorką. Jej śpiew jest balsamem na polską duszę, skołataną obecnie z wielu powodów. Jest zarazem lekcją i refleksją o Polsce, że byli przed nami Polacy, którzy tworzyli z miłości do niej i często z jej powodu cierpieli i za najjaśniejszą Rzeczpospolitą oddawali w ofierze swoje życie. Na tym tle historycznym, bardzo ciekawie zaprezentował się polonijny Zespół Pieśni i Tańca ?Syberyjski Krakowiak? z Abakanu w Rosji. W wielu członkach tego zespołu płynie krew polskich zesłańców na Syberię. Niektórzy mają pełną świadomość swoich polskich korzeni, inni bardzo słabą. Niewielu mówi po polsku, ale wszyscy razem, z własnej nieprzymuszonej woli śpiewają polskie pieśni i tańczą polskie tańce 6000 km od Wrocławia w dalekim Krasnojarskim Kraju na Syberii, którą uważają już za swoją pierwszą ojczyznę. Zespół prowadzony przez dr Sergiusza Leończyka prezentuje wysoki poziom artystyczny, a ponieważ dominuje w nim młodość i uroda, a także dbałość o polskie stroje ludowe, jako całość robi bardzo dobre wrażenie.

Następne trzy dni festiwalowe we Wrocławiu były poświęcone wyłącznie polskiej muzyce klasycznej. Wykonywane były utwory pięciu polskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, Józefa Krogulskiego, Karola Lipińskiego i Samuela Kossowskiego. Wykonawcami byli najwybitniejsi polscy muzycy: Konstanty Andrzej Kulka ? skrzypce, Andrzej Wróbel ? wiolonczela i Mirosław Gąsieniec ? fortepian. Wszyscy są profesorami Akademii Muzycznych i prowadzą katedry w klasie swoich instrumentów. Towarzyszyła im bardzo zdolna i posiadająca już wysokie kwalifikacje zawodowe młodzież z Warszawy ? Anna Wróbel ? wiolonczela oraz muzycy zespołu ?Camerata Vistula?, a także Agnieszka Guzek i Robert Bachara z Wrocławia ? młodzi, ale już wielkiej klasy, skrzypacze. Bardzo ważnym było przypomnienie trzech mniej znanych polskich kompozytorów: Józefa Krogulskiego oraz Karola Lipińskiego i Samuela Kossowskiego. Kompozytorzy: Karol Lipiński ? patron wrocławskiej Akademii Muzycznej i jego uczeń Samuel Kossowski, zarazem wybitny wiolonczelista zmarli równo 150 lat temu. Przypomniał o tym fakcie Michał Domaszewicz ? muzykolog z Warszawy, będący zarazem konsultantem muzycznym Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS. Przypomnienie tej twórczości należy zaliczyć do bardzo ważnego dorobku tego festiwalu. Dużym wydarzeniem festiwalowym był czwartkowy koncert Zespołu Księży Solistów ?Servi Domini Cantores?. Operowe głosy występujących Księży z różnych miast w Polsce ? Ks. Robert Kaczorowski z Gdańska ? bas/baryton, Ks. Rafał Kobyliński z Poznania ? baryton, Ks. Zdzisław Madej z Wrocławia ? tenor i Ks. Paweł Sobierajski z Katowic ? tenor wprawiły wszystkich słuchaczy w prawdziwy zachwyt. Wszystkie wykonania utworów sakralnych i świeckich były wykonywane na bożą, a nie ludzką chwałę, o czym w dobitny sposób wykonawcy świadczyli za każdym razem. Na zakończenie koncertu, Ks. Zdzisław Madej wykonał przedpremierowo, rewelacyjnie arię Jontka z ?Halki? Stanisława Moniuszki. Koncert zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski ? Metropolita Wrocławski, który na zakończenie pogratulował wykonawcom i pobłogosławił wszystkim obecnym na koncercie. Następny dzień festiwalowy ? piątek upłynął pod znakiem kapel. Dwie ludowe: Opoczno i Kęty (Beskid Cieszyński) oraz jedna folkowa, miejska z Odolanowa. Głównym przesłaniem takiego zestawienia zespołów jest potwierdzenie faktu, że polska kultura jest jedna, że wzajemnie się przenika, i że w Kościele spotykają się przed ołtarzem, by oddać cześć Bogu. Wszystkie Kapele bazują na tradycjach rodzinnego muzykowania. Rodzina Bińków z Opoczna ? mama, córka, syn i wujek, Rodzinna Kapela Bugajskich ? tata, trzy córki i syn, Kapela znad Baryczy ? tata, dwie córki oraz trzy osoby z poza rodziny. Wysoki poziom kapel i ich różnorodność pozwalają na zapoznanie się z wartościowym, polskim folklorem ludowym i miejskim.

Sobotni koncert Kariny Kalczyńskiej należy uznać za bardzo ważne i piękne wydarzenie artystyczne POLONII CANTANS 2011. To, że ta wielce utalentowana artystka ma ogromne możliwości wokalne, wiedziałem już od 2004 roku, ale że jej śpiew może szybować pod samo sklepienie, wysokiego, gotyckiego Kościoła NMP na Piasku, było już nawet dla mnie zaskoczeniem. Artystka ma przed sobą wielką przyszłość i będzie zapewne dostrzeżona przez największe telewizje i agencje artystyczne. Może ten festiwal stanie się ważnym punktem w jej drodze artystycznego wzrastania. Po koncercie Kariny Kalczyńskiej, Rodzinna Kapela Bugajskich wykonała tego wieczoru piękny program papieski dla Jana Pawła II. Obecny na wszystkich koncertach w Kościele NMP na Piasku, Dyrektor CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej ? Ks. mgr Janusz Jastrzębski podziękował artystom i opowiedział o dniu, w którym umierał Jan Paweł II. W jego Parafii, gdzie był proboszczem, z inicjatywy parafian o 21.00 rozpoczęła się Msza Święta, w trakcie której to Ojciec Święty odszedł do Domu Ojca w Niebie.

Pop-Oratorium ?Miłosierdzie Boże? ? niedzielne zakończenie festiwalu. Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Poznania wraz kompozytorem pop-oratorium Zbigniewem Małkowiczem, Soliści: Marzena Małkowicz, Aleksandra Małkowicz-Figaj, Marek Bałata, Wrocławska Orkiestra Kameralna, Chór ?Basilica Cantans? z Wrocławia i Chór ?Beati Cantores? z Głogowa. Dyrygent- Mirosława Jura-Żegleń. Pop-Oratorium jest wielkim misterium słowno-muzycznym, gdzie autorką słów jest Święta Siostra Faustyna. Jak zwykle oklaskom dla kompozytora i wykonawców nie było końca. Po koncercie, poproszona o zabranie głosu Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wrocławia ? dr Maria Zawartko wyraziła nadzieję, że POLONIA CANTANS będzie kontynuowana w latach następnych, a poziom zaprezentowany w pierwszej edycji festiwalu zostanie co najmniej utrzymany. Pogratulowała również organizatorom ? Fundacji Polskie Gniazdo i ze swojej strony zapewniła o wspieraniu tej inicjatywy kulturalnej we władzach samorządowych Wrocławia. Bardzo dziękuję Pani Wiceprzewodniczącej za te niezwykle ważne dla organizatorów deklaracje oraz pozytywną ocenę Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS 2011, tym bardziej, że jest ona z wykształcenia muzykiem. 

Od dnia 01.08.2011r. do 06.08.2011r. odbywały się równolegle z koncertami we Wrocławiu koncerty w Kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie w ramach POLONII CANTANS. Łączna frekwencja w Lubinie była 4-krotnie większa niż Wrocławiu. Maria Lamers, ?Syberyjski Krakowiak?, ?Kapela znad Baryczy?, Robert Bachara oraz Lusia Ogińska wraz ze swoim mężem Ryszardem Filipskim, Zespół Muzyki Sakralnej ?3dzieści3? z Poznania i Bohdan Poręba z Warszawy oraz pop-Oratorium ?Miłosierdzie Boże? byli bardzo gorąco przyjęci przez publiczność w tym górniczym mieście. W dniu 04.08.2011r. Fundacja Polskie Gniazdo przekazała Kościołowi Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie ufundowany przez siebie litart (obraz będący połączeniem malarstwa i poezji) autorstwa Lusi Ogińskiej o tematyce kolbiańskiej. Obraz w obecności autorki przekazał Prezes Zarządu Fundacji Marian Jakubiszyn na ręce Księdza Prałata Wiesława Migdała ? Proboszcza Parafii. W tym dniu odbyło się również spotkanie z Lusią Ogińską i jej mężem Ryszardem Filipskim, odtwórcą roli wielkiego polskiego bohatera majora Hubala w filmie o tym samym tytule. Przez cały festiwal oraz do dnia 04.09.2011r. trwała wystawa ośmiu litartów Lusi Ogińskiej w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu, jako impreza towarzysząca POLONII CANTANS. Składam ogromne podziękowanie ? Bóg zapłać ? Jego Ekscelencji Ks. Abp. Marianowi Gołębiewskiemu za objęcie Patronatem Honorowym Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS oraz proboszczom obydwu Parafii: Księdzu Prałatowi prof. Stanisławowi Pawlaczkowi ? Parafia NMP na Piasku oraz Ks. Prałatowi Wiesławowi Migdałowi ? Parafia Maksymiliana Marii Kolbe w Lubinie. Bez ich zgody i błogosławieństwa Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS nie mógłby się odbyć. Ogromne podziękowanie dla głównego partnera festiwalu Fundacji Polska Miedź, a szczególności jej Prezes, p. Cecylii Stankiewicz i jej sekretarzowi ? p. Krzysztofowi Kułaczowi, CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej ? Ks. Dyrektorowi ? mgr Januszowi Jastrzębskiemu, Związkowi Sybiraków III RP, w osobach Prezesów Stanisławowa Błońskiego i Bolesława Włodarczyka. Dziękuję jak najserdeczniej wszystkim Artystom oraz Kolegom z Fundacji Polskie Gniazdo za wspólnotę ducha i działania, a w szczególności Bohdanowi Porębie i Marianowi Jakubiszynowi oraz Ks. Stanisławowi Dragule, naszemu kapelanowi, za współprowadzenie koncertów we Wrocławiu i Lubinie. Dziękuję również redakcji miesięcznika ?Słowo Wrocławian?, a szczególności Prezesowi Zarządu Magnes Media Sp. z o.o. ? Emilowi Baranowi, za pomoc w promocji POLONII CANTANS i wydaniu festiwalowego dodatku specjalnego.

Jerzy Ziomek