You are here : StartDorobekInicjatywy społeczne
Inicjatywy społeczne

08.02.2006 ? Fundacja Polskie Gniazdo zorganizowała konferencję poświęconą idei obywatelskiego mecenatu nad kulturą
                         narodową. Konferencja odbyła się w Klubie Kolejarza na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu i wzięło w niej
                         udział ok. 100 osób reprezentujących różne środowiska kulturalne i społeczno-polityczne działające we Wrocławiu
                         i na Dolnym Śląsku.
 
18.06.2006 ? Nadanie, na wniosek Fundacji i środowisk z nią współpracujących,  tytułu Honorowego Obywatela Miasta
                         Wrocławia Ks. Prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu.
 
10.04.2012 ? Dzięki inicjatywie Polskiego Gniazda miejsce miały obchody drugiej rocznicy Tragedii Smoleńskiej we Wrocławiu.