Newsy

VII LETNI FESTIWAL...

VII LETNI FESTIWAL...

        VII LETNI FESTIWAL KULTURY POLONIA CANTANS 2017                  Wrocław ?  30.07. 2...

IV Letni Festiwal...

IV Letni Festiwal...

  IV Letni Festiwal Kultury POLONIA CANTANS 2014  WROCŁAW    27.07. -03.08.2014 - pod Honorowym...

YouTube


Top Panel

Historia

  • PDF

Jak narodziła się Polonia Cantans?

 

            Kiedy dostrzegamy na ulicy plakat reklamujący Letni Festiwal Kultury ?Polonia Cantans?, nasuwa się nam zapewne pytanie: co to za nowa inicjatywa kulturalna? Co właściwie oznacza ta łacińska nazwa i kto stoi za tym projektem? Dlaczego Wrocław i dlaczego właśnie w tym czasie? Jestem chyba tą osobą, która powinna odpowiedzieć na powyższe pytania, a także wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, jak właściwie doszło do narodzin ?Polonii Cantans?. Mimo że jestem pomysłodawcą i realizatorem tego festiwalu, muszę jednoznacznie stwierdzić, że droga od pomysłu do wydrukowania plakatu i powstania ostatecznej koncepcji festiwalu miała charakter wielostopniowy i była złożonym procesem, a nie jednym, nagłym aktem twórczym. Fundacja Polskie Gniazdo ma zapisane w statucie jako swój główny cel ?organizowanie obywatelskiego mecenatu nad kulturą narodową na fundamencie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II?. Od swojego powstania w 2005 roku, Fundacja organizuje doroczne koncerty ?Prawda ? Pamięć ? Tożsamość? w Parku Południowym we Wrocławiu przy pomniku Fryderyka Chopina. Są one punktem wyjścia do zrozumienia istoty naszych działań. W listopadzie ubiegłego roku Fundacja organizowała w Hali Stulecia we Wrocławiu wielkie wykonanie pop-Oratorium ?Miłosierdzie Boże?. W jakiś czas po koncercie, w grudniu 2010 roku, skontaktował się z Fundacją młody Polak z Australii, który jako kilkuletnie dziecko musiał opuścić kraj urodzenia wraz z rodzicami, teraz natomiast postanowił powrócić. To właśnie on, Błażej Stęszewski, powiedział nam, że Wrocław będzie gospodarzem XV Światowych Igrzysk Polonijnych w 2011 roku i zaproponował, żeby Fundacja Polskie Gniazdo zorganizowała koncert dla Polonii z całego świata, gdzie pop-Oratorium ?Miłosierdzie Boże? byłoby głównym punktem programu. Następną osobą, która przyczyniła się do narodzin ?Polonii Cantans?, jest Michał Domaszewicz, muzykolog oddany idei odkrywania białych plam w polskiej muzyce klasycznej XIX wieku. W szczególności zajmuje się poznawaniem życia i twórczości takich kompozytorów jak Samuel Kossowski, Karol Lipiński i Józef Krogulski. Przypomniał nam on o równoczesnej, 150-tej rocznicy śmierci Lipińskiego ? patrona Akademii Muzycznej we Wrocławiu ? oraz Kossowskiego, cenionego kompozytora i wiolonczelisty, a ponadto wielkiego patrioty. W styczniu 2011 roku. Michał Domaszewicz przedstawił koncepcję organizacji koncertów, na których wykonywane byłyby utwory Karola Lipińskiego i Samuela Kossowskiego. Z kolei p. Mirosław Gąsieniec zaproponował koncerty utworów Józefa Krogulskiego, zapomnianego, choć genialnego kompozytora, tworzącego równolegle z Fryderykiem Chopinem. Nazwę tych występów ? ?Souvenir de Chopin? ? zaczerpnęliśmy z dzieła Samuela Kossowskiego, zagrać zaś zgodzili się światowej sławy muzycy polscy, mianowicie: skrzypek Konstanty Andrzej Kulka, wiolonczelista Andrzej Wróbel i wspomniany już Mirosław Gąsieniec ? pianista. Dziesiątego kwietnia 2011 roku w Kościele NMP na Piasku została poświęcona, ufundowana przez Polskie Gniazdo, tablica upamiętniająca Ofiary Tragedii Smoleńskiej. Następnie miało miejsce prawykonanie utworu ?Grają trąbki na trwogę? i (po raz drugi) wykonanie pop-Oratorium ?Miłosierdzie Boże?. Koncert był bardzo dobrze przyjęty przez publiczność. Tydzień po tym wydarzeniu zaproponowałem ks. prałatowi Stanisławowi Pawlaczkowi (proboszczowi) zorganizowanie w Kościele NMP na Piasku cyklu koncertów w okresie trwania igrzysk polonijnych, bazując na wcześniejszych propozycjach i doświadczeniach. Pod koniec maja 2011 roku zgłosiłem kolegom z Fundacji Polskie Gniazdo propozycję, aby planowany cykl koncertów stał się Letnim Festiwalem Kultury ?Polonia Cantans?, co zostało przyjęte wręcz entuzjastycznie. Nazwa ta została zgłoszona jako tzw. słowny znak towarowy do Urzędu Patentowego RP. Można powiedzieć, że od czerwca 2011 główna koncepcja festiwalu osiągnęła już wstępną fazę realizacji. Powstało logo i pierwsza wersja programu, stopniowo wzbogacana o nowe propozycje artystyczne. ?Polonia Cantans? posiada dwa symbole. Pierwsza wersja to glob ziemski i przebiegająca, mniej więcej wzdłuż równika, pięciolinia z pierwszymi taktami ?Mazurka Dąbrowskiego?. Nieco później sprawy grafiki festiwalu wziął w swoje ręce artysta plastyk, absolwent wrocławskiej ASP ? Andrzej Ślusarski. Jego autorstwa jest dynamiczne w swojej wymowie logo Letniego Festiwalu Kultury ?Polonia Cantans?, umieszczane na plakatach i banerach. Pan Andrzej jest również autorem loga Fundacji Polska Miedź. Fundacja Polska Miedź jest sprawdzonym partnerem wielu inicjatyw kulturalnych na Dolnym Śląsku i w Polsce. Na mniejszą skalę współpracowaliśmy już w przeszłości. Wierzymy gorąco, że ?Polonia Cantans? będzie naszym wieloletnim wspólnym przedsięwzięciem, promującym polską kulturę w Polsce i na świecie. Światowe Igrzyska Polonijne organizowane są co dwa lata, zawsze w innych miastach i województwach. Pragniemy, aby ?Polonia Cantans? odbywała się zawsze tam, gdzie odbywają się igrzyska polonijne, natomiast w tych latach, w których igrzysk nie ma, koncerty festiwalu odbywałyby się we Wrocławiu i Lubinie.

 

Czy Polonia Cantans jest potrzebna?

 

            Czy w dzisiejszych czasach jest potrzebny, w Polsce i wśród Polonii, festiwal promujący rdzennie polską kulturę narodową, tę wyrastającą z gleby patriotycznej i chrześcijańskiej? Czy jako Polacy jesteśmy wystarczająco wyedukowani w zakresie znajomości własnej kultury? Czy mamy przekonanie, że nasze dzieci otrzymują wystarczająco mocną formację kulturową pozwalającą w wieku dojrzałym przekazać w sztafecie pokoleń polskiego ducha naszym wnukom? Czy we Wrocławiu i w ogóle w Polsce istnieje zjawisko wypierania rdzennie polskiej kultury nawet ze środowiska wielokulturowego? Kultura oznacza przede wszystkim uprawę. Jest więc zjawiskiem dynamicznym, a nie statycznym. Nie chodzi więc o liczby czy parytety, ale o polskiego ducha, którego większość z nas w sobie czuje. Dusza ludzka potrzebuje ducha piękna, prawdy i dobra. Działając na fundamencie nauczania Jana Pawła II i w oparciu o Jego testament, zawarty w ?Pamięci i Tożsamości?, pragniemy jak najlepiej wypełniać swoją misję wobec Polaków w kraju i za granicą ? w ramach obywatelskiego mecenatu nad kulturą narodową. MUSIMY OD SIEBIE WYMAGAĆ, NAWET GDYBY INNI OD NAS    Letni Festiwal Kultury ?Polonia Cantans? jest w swoim założeniu propozycją wartościowego spędzenia czasu i jednocześnie poszerzenia swoich horyzontów w zakresie wiedzy i percepcji polskiej kultury. Jest on też odpowiedzią na masową antykulturę, obecną praktycznie wszędzie, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu. Liczymy na to, że ?Polonia Cantans? spotka się z życzliwością nie tylko Polaków w kraju i Polonii poza granicami Polski, ale także władz samorządowych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pragniemy, aby w latach następnych dołączyły do nas różne organizacje społeczne i pozarządowe, jako wspierające, wzbogacające i współorganizujące ten festiwal.

Jerzy Ziomek ? Dyrektor Letniego Festiwalu Kultury POLONIA CANTANS 2011 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it